O Nadačním fondu A.V.A.

Nadační fond A.V.A. podporuje finančně a materiálně nebo prostřednictvím dobrovolníků seniory, uživatele terénní hospicové péče, zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, ty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a také organizace pečující o zmíněné osoby.

Pomáháme iniciátorům projektů zaměřených na rozvoj místních komunit, pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných akcí se společenským přesahem.

Nadační fond A.V.A. zastřešuje a koordinuje dobročinné aktivity společnosti DfK Group a.s.

Zakladatelkami fondu jsou Lenka Suková, Blanka Toulová a Pavla Koubová.

Kontakt

Nadační fond A.V.A.
Kateřina Krchová
telefon: 602 312 378
e-mail: info@nfava.cz
IČ: 050 49 997
Číslo účtu: 274870740/0300

Výroční zprávu NF A.V.A. za rok 2021 najdete zde.
Výroční zprávu NF A.V.A. za rok 2020 najdete zde.
Výroční zprávu NF A.V.A. za rok 2019 najdete zde.


Mezigenerační spolupráce a rozvoj dobrovolnictví při Dobrovolnickém centru NF AVA

Projekt je zaměřen na zapojení nových a udržení stávajících dobrovolníků z řad mladších seniorů, studentů, ale i pracovníků z firem nejen do aktivit pobyt. zařízení soc. služeb CSS Emausy na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.