O Nadačním fondu A.V.A.

Nadační fond A.V.A. podporuje finančně a materiálně nebo prostřednictvím dobrovolníků seniory, uživatele terénní hospicové péče, zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, ty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a také organizace pečující o zmíněné osoby.

Pomáháme iniciátorům projektů zaměřených na rozvoj místních komunit, pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných akcí se společenským přesahem.

Nadační fond A.V.A. zastřešuje a koordinuje dobročinné aktivity společnosti DfK Group a.s.

Zakladatelkami fondu jsou Lenka Suková, Blanka Toulová a Pavla Koubová.

Kontakt

Nadační fond A.V.A.
Kateřina Krchová
telefon: 602 312 378
e-mail: info@nfava.cz
IČ: 050 49 997
Číslo účtu: 274870740/0300

Výroční zprávu NF A.V.A. za rok 2022 najdete zde.
Výroční zprávu NF A.V.A. za rok 2021 najdete zde.
Výroční zprávu NF A.V.A. za rok 2020 najdete zde.
Výroční zprávu NF A.V.A. za rok 2019 najdete zde.


Mezigenerační spolupráce a rozvoj dobrovolnictví při Dobrovolnickém centru NF AVA

Projekt je zaměřen na zapojení nových a udržení stávajících dobrovolníků z řad mladších seniorů, studentů, ale i pracovníků z firem nejen do aktivit pobyt. zařízení soc. služeb CSS Emausy na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.