Chci přispět

Děkujeme za vaši pomoc a podporu, kterou můžete poskytnout: 

  • finančním darem prostřednictvím našeho fondu A.V.A. – č. účtu: 274870740/0300, 
  • zakoupením nebo darováním některé z potřebných věcí.
  • příspěvkem do veřejné sbírky

Více informací k možnostem podpory vám rádi poskytneme osobně. 

Dárce (fyzická i právnická osoba) má nárok odečíst si poskytnutý dar z daňového základu (tzn. snížit základ daně o částku poskytnutého daru). Potvrzení o daru pro účely Vašeho daňového přiznání je samozřejmostí a bude Vám zasláno počátkem následujícího roku.

Potvrzení o daru

V případě právnické osoby

Údaje o platbě

Napište první písmeno abecedy.

* Povinné položky.