Veřejná sbírka

Nadační fond AVA zahájil dne 10.2. 2023 veřejnou sbírku na podporu péče o klienty a zlepšování prostředí pro její poskytování společností Ledax o.p.s. a domovů pro seniory CSS Emausy s.r.o., Ledax Vysoké Mýto o.p.s., Ledax Ostrava o.p.s.

Přispívat do sbírky je možné několika způsoby:

  • Poskytnutím příspěvku na zvláštní bankovní účet zřízený pro účely této sbírky, vedený u ČSOB a.s., Lannova tř. 11/3, 37021 České Budějovice. Každá z uvedených společností, v jejíž prospěch se sbírka koná, má své číslo účtu:

30111000/0300 pro Ledax o.p.s.

31111010/0300 pro CSS Emausy s.r.o.

32111020/0300 pro Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

33111030/0300 pro Ledax Ostrava o.p.s.

  • Vhozením hotovosti do zapečetěné pokladničky – sbírkové pokladničky jsou umístěny v sídlech jednotlivých společností (seniorských domovech), v jejichž prospěch se sbírka koná.

  • Nákupem rukodělných výrobků – výrobky tvořené klienty jednotlivých společností lze zakoupit v průběhu roku na předem plánovaných akcích přímo v místech poskytování služeb nebo i mimo ně (např. vánoční jarmarky).

Předem moc děkujeme za každý příspěvek do sbírky.