Mezigenerační spolupráce a rozvoj dobrovolnictví při Dobrovolnickém centru NF AVA

Projekt je zaměřen na zapojení nových a udržení stávajících dobrovolníků z řad mladších seniorů, studentů, ale i pracovníků z firem nejen do aktivit pobyt. zařízení soc. služeb CSS Emausy na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.
logo JčK